W związku z realizacją Projektu: ‚Buduj swoją przyszłość nowymi kwalifikacjami’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego  Ośrodek Szkolenia FHU  A PRIORI ogłasza nabór na następujące kursy:
– Technolog wykończenia wnętrz
– Posadkarz- kafelkarz
– Malarz- tynkarz

Każde szkolenie zawodowe składać się będzie ze 120 godzin wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych, dodatkowo w ramach każdego kursu odbędą się indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w ramach szkolenia darmowy posiłek, niezbędne materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej.

Realizowane wsparcie szkoleniowe obejmować będzie 30 bezrobotnych mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podczas rekrutacji będziemy zwracali szczególną uwagę na to, by w projekcie uczestniczyły osoby będące długotrwale bezrobotne i nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje zdezaktualizowane.

Szkolenia rozpoczynają się we wrześniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Projektu
FHU A PRIORI
ul. Podhalańska 25a
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 47 00 581, 504 064 615
www.fhuapriori.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
‚Człowiek – najlepsza inwestycja’