Proces profesjonalizacji definitywnie zmienia oblicze wojska. Jednak nawet odpowiednio liczna i znakomicie wyposażona armia zawodowa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zadań obronnych wówczas, gdy znacząco wzrasta poziom zagrożeń.

Dlatego też współczesne systemy obronne zakładają wzmocnienie regularnych armii siłami rezerwowymi, które mogą być szybko użyte w sytuacji wzrostu zagrożeń militarnych i związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego. Będą w nich służyć żołnierze rezerwy, łączący powinności służby z obowiązkami pracowniczymi.

Zasadnicze znaczenie dla procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwy mają znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami), które weszły w życie 1 stycznia 2010 r. Najistotniejszą zmianą jest decyzja o utworzeniu NSR, do których rekrutacja ochotników rozpoczęła się 1 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do NSR w naszym regionie i najbliższej okolicy można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach www.wszwkatowice.wp.mil.pl