W poniedziałek 9 sierpnia rachmistrze spisowi rozpoczną obchód przedspisowy do Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Odwiedzą wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych celem zweryfikowania danych o gospodarstwie oraz wręczą ulotki i materiały informacyjno – promocyjne . Rachmistrz spisowy posługiwać się w swojej pracy będzie identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć Urzędu Statystycznego.

Identyfikator podpisany jest przez Dyrektora Urzędu Statystycznego. Podczas wykonywania swojej pracy rachmistrz jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z powyższym zwracam się z apelem do wszystkich rolników z terenu Jastrzębia Zdroju o przychylne przyjmowanie rachmistrzów oraz o udzielanie niezbędnych odpowiedzi.

      Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego