Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w nowo wydawanych dokumentach nazwa naszego miasta będzie pisana z łącznikiem. Dokumenty już wystawione są ważne i nie ma konieczności ich wymiany.

Nazwa ‚Jastrzębie-Zdrój’ będzie też stosowana przy czynnościach urzędowych i w pismach urzędowych.

Przypomnijmy. We wrześniu 2004 roku za pośrednictwem wojewody śląskiego do magistratu wpłynęło stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie pisowni dwuczłonowych nazw miejscowości. W piśmie znalazł się postulat dostosowania powszechnie przyjętej pisowni miasta ‚Jastrzębie Zdrój’ do pisowni urzędowej ‚Jastrzębie-Zdrój’. W związku z tym, na przełomie stycznia i lutego 2005 roku w jastrzębskim magistracie przeprowadzone zostały konsultacje, których celem było uzyskanie opinii mieszkańców, co do pisowni nazwy miasta. Zdecydowana większość jastrzębian, którzy wzięli w nich udział, opowiedziała się za pisownią bez łącznika. Konsultacje te stały się podstawą do wystąpienia za pośrednictwem wojewody śląskiego z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy miasta bez łącznika. W maju 2010 roku Rada Miasta raz jeszcze przyjęła uchwałę podtrzymującą wniosek zawarty w uchwale z 24 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości ‚Jastrzębie-Zdrój’ na ‚Jastrzębie Zdrój’.

Proponowaliśmy pozostanie przy dotychczasowej pisowni ‚Jastrzębie Zdrój’, ponieważ taka jest wola naszych mieszkańców, a ponadto łącznika nie stosują u nas takie instytucje jak: sąd, prokuratura, ośrodki służby zdrowia, a także inne podmioty gospodarcze, np. Jastrzębska Spółka Węglowa. We wszystkich dokumentach wystawionych przez urzędy i instytucje państwowe, jakimi posługują się mieszkańcy, występuje nazwa ‚Jastrzębie Zdrój’. Komisja pozostała głucha na nasze prośby, powołując się na zasady ortografii i twierdząc, że dla nas nie będzie robić wyjątku. Ortografia ortografią, ale od każdej zasady są wyjątki, dlatego ubolewam, że nie wzięto pod uwagę zdania naszych mieszkańców – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Podjęte kroki i przedstawione argumenty władz miasta, jak i samych jastrzębian niestety nie przekonały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która na posiedzeniu 14 czerwca opowiedziała się za stosowaniem łącznika.

W ślad za tym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody śląskiego nakazał prezydentowi miasta stosowanie nazwy ‚Jastrzębie-Zdrój’ w wydawanych dokumentach oraz przy czynnościach urzędowych. Stopniowo będą wymieniane pieczęcie i tablice informacyjne.

Zdrowy rozsądek nakazuje do minimum ograniczyć koszty zmian, dlatego będą honorowane wszystkie dokumenty z dotychczasową pisownią ‚Jastrzębie Zdrój’, aż do naturalnego terminu upływu ich ważności, a co za tym idzie wymiany – mówi prezydent.

Co istotne, łącznika nie stosowało także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dopiero 9 sierpnia 2010 roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA rozpoczęło proces zdalnej aktualizacji użytkowej System Wydawania Dowodów Osobistych, funkcjonującej w ramach Systemu Obsługi Obywatela.

Celem aktualizacji jest dostosowanie funkcjonowania aplikacji SWDO do obowiązujących przepisów prawnych regulujących procedury postępowania związane z obsługą wniosków dowodowych oraz wdrożenie zmian mających na celu poprawę funkcjonowania aplikacji. Do najważniejszych zmian w aplikacji SWDO należy zaliczyć: () dodanie myślnika w nazwie miejscowości Jastrzębie-Zdrój (). Aktualizacja będzie prowadzona etapowo w całej Polsce a jej zakończenie planowane jest na 20 sierpnia 2010 – czytamy w piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanym do naczelników/kierowników wydziałów spraw obywatelskich urzędów miast/gmin.