Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy stawia przed młodymi ludźmi duże wymagania. Często pracodawcy oczekują, aby kandydat do pracy posiadał doświadczenie zawodowe – taka osoba jest bardziej atrakcyjnym pracownikiem.

Dlatego Urząd Pracy zachęca młodych ludzi do odbycia stażu podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Obecnie jastrzębski pośredniak oferuje 60 stanowisk staży w różnych branżach, każdy znajdzie coś dla siebie.

Bezrobotni poniżej 30 roku życia proszeni są o kontakt z pośrednikami pracy:
– sale pośrednictwa pracy (parter, I piętro) w godzinach 7.30-14.30

Staże są finansowane ze środków Funduszu Pracy pozyskanych na realizację programu aktywizacji osób do 30 roku życia.