2 sierpnia na zlecenie miasta Jastrzębie-Zdrój ze źródeł zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju zostały pobrane próby wody, które poddano analizie pod względem przydatności do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim orzekł, co następuje:

– woda pobrana ze źródła przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy Coli oraz specyficzny zapach,

– woda pobrana ze źródła przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu.