26 sierpnia w sali sesyjnej Rady Miasta (budynek Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój projektu: ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’.
        
Spotkanie organizowane jest głównie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (głównie stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych) z Jastrzębia Zdroju, mieszkańców zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie potrwa od godziny 16.00 do 17.30.

Plan spotkania:

16.00 – 16.05 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój  Przywitanie. Słowo wstępne.

16.05 – 16.15 p. Roman Gruszczyk – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju. Prezentacja oferty wsparcia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju dla podmiotów ekonomii społecznej. Znaczenie instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej dla rozwoju partnerstwa lokalnego.
16.15 – 16.45 p. Mariusz Andrukiewicz -Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ‚Być Razem’ z Cieszyna.  Znaczenie działalności Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości dla społeczności lokalnej na przykładzie Miasta Cieszyna.
16.45 – 17.00  p. Roman Gruszczyk –  Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju. Prezentacja specjalistów zatrudnionych  w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju:
– Specjalista ds. księgowości,
– Specjalista ds. prawnych,
– Specjalista ds. marketingu.   

17.00 – 17.20  p. Roman Gruszczyk – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości  w Jastrzębiu Zdroju. Podsumowanie.

Zapisy na szkolenia, warsztaty oraz na wsparcie specjalistów zatrudnionych w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przybycia do 23 sierpnia na numer telefonu: 32 47 19 555, e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl.