Miasto Jastrzębie-Zdrój już od kilku lat realizuje dofinansowania dla osób fizycznych do zakupu kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody użytkowej. Środki na ten cel pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dotacja z miasta wynosi 3 tys. zł.

Obecnie kolektory słoneczne można zainstalować i korzystać z naprawdę czystej i bardzo taniej energii znacznie taniej, a to za sprawą programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzającego dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dotacja ze środków NFOŚiGW wynosi 45% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2,5 tys. zł/m? powierzchni całkowitej kolektora. W naszej okolicy takich kredytów z dotacją udziela Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju oraz Bank Ochrony Środowiska w Rybniku.

Tak więc mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z pomocy finansowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dwóch źródeł, tj. dotacji z budżetu miasta i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tym przypadku za pośrednictwem banku – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.