Do 30 września można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu dla przedsiębiorców, gmin i organizacji – Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010. Celem konkursu jest identyfikacja oraz promowanie inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
Grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie i duże)
Grupa 2 – gminy (wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie)
Grupa 3 – organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty)

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą ubiegać o tytuły w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt Unijny, Dynamicznie Rozwijająca się Firma
Zgłoszone do konkursu wnioski oceniane będą z następującymi kryteriami:
– wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, projektów oraz usług
– efektywność współpracy z innymi partnerami i podmiotami
– organizowanie konferencji tematycznych i projektów edukacyjnych

W konkursie oceniane będą projekty oraz inicjatywy rozwojowe i innowacyjne zrealizowane po 1 stycznia 2007 r. Zasada ta nie dotyczy kategorii ‚Innowacyjny Projekt Unijny’, w przypadku którego oceniane będą projekty zakończone do dnia 31 grudnia 2008 r. Zakończenie projektu oznacza, że beneficjent otrzymał ostatnia transzę środków unijnych.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.liderzyinnowacji.pl