Prezydent miasta Marian Janecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ‚Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju’.

Projekt jest wpisany w Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uzyskał on prawie 85% dofinansowanie – 5 359 593,34 zł, natomiast koszt całkowity wynosi 6 306 145,84 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu jest wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych.

Realizacja projektu przewidziana jest w 2011 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby