Jak poinformował Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Bona Fides, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój znalazł się w grupie dziesięciu jednostek, posiadających najbardziej kompletne i przejrzyste strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Od listopada 2009 r. Stowarzyszenie realizuje projekt ‚Monitoring wywiązywania się urzędów gmin województwa śląskiego z prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej’. Jego celem jest poprawa standardów udostępniania informacji publicznej poprzez zwiększenie ilości publikowanych informacji oraz przejrzystości ich udostępniania. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło monitoring stron BIP wszystkich 167 urzędów gmin i miast naszego województwa, a BIP jastrzębskiego magistratu znalazł się w czołówce najlepszych.

Wręczenie dyplomów 10 wyróżnionym urzędom gmin nastąpi 7 września podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.