Blisko 70 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym dotyczącym funkcjonowania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkanie odbyło się 26 sierpnia w Urzędzie Miasta. Uczestnikami byli członkowie jastrzębskich stowarzyszeń, fundacji, zarządów osiedli i sołectw, parafii.

Ofertą Inkubatora byli również zainteresowani pracownicy samorządowi (z Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic) radni Rady Miasta oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Młodzieżowego Biura Pracy.
Spotkanie prowadził Roman Gruszczyk, koordynator Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości. Prezydent Miasta Marian Janecki w słowie powitalnym wskazywał na duże znaczenie, jakie w aktywizowaniu mieszkańców miasta odgrywają organizacje III sektora, a ich wsparcie należy do priorytetów Urzędu Miasta.

Doświadczenia z pracy Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Cieszynie przedstawił Mariusz Andrukiewicz, prezes zarządu Fundacji ‚Być Razem’. Fundacja ta prowadzi aktywną działalność w powiecie cieszyńskim na polu pomocy społecznej i za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do podniesienia wartości człowieka otrzymała prestiżową nagrodę główną TOTUS 2009.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i organizacje pozarządowe zachęcane były również do większego otwarcia na współpracę międzynarodową. Jedną z jego form jest wolontariat europejski (możliwość zaproszenia i pełnego sfinansowania ze środków UE wolontariusza z dowolnego kraju europejskiego do wsparcia bieżących działań organizacji). Korzyści, jakie niesie ta forma wsparcia organizacji pozarządowych zaprezentowały przedstawicielki Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic: Martyna Kudla, Konul Javarova (wolontariuszka z Azerbejdżanu) oraz Elitsa Welinowa (wolontariuszka z Bułgarii).

Z przeprowadzonej podczas spotkania ankiety informacyjnej wynika, że wszystkie organizacje pozarządowe, które wypełniły ankietę, wskazały, że działania Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości będą przydatne dla organizacji pozarządowych z Jastrzębia-Zdroju.
 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości powstał w ramach projektu ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.