Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej zaprasza przedsiębiorców działających na terenie inkubatorów przedsiębiorczości do udziału w konferencji pt. ‚Wzmacnianie konkurencyjności MSP przez ochronę własności przemysłowej’.

Podczas spotkania uczestnicy zdobędą informacje na temat umów i porozumień międzynarodowych oraz obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności przemysłowej. Organizatorzy spróbują również przekonać uczestników o korzyściach, jakie płyną z ochrony własnych zasobów własności przemysłowej. 

Konferencja jest inauguracją projektu Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych realizowanego w ramach działania 5.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dofinansowaniu z UE udział we wszystkich inicjatywach w ramach projektu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się 8 września 2010 r. od godz. 9:00 w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym, ul. I Dywizji Pancernej 45 w Bielsku-Białej

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem www.wp.arrsa.pl

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pani Anna Stolarczyk oraz pani Bożena Jernik pod nr telefonu 517-252-318.