Wystawę fotografii Stanisława Sputo z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego będzie można oglądać Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a. Wernisaż odbędzie się 1 września o godzinie 18.00.

Jastrzębie Zdrój jest bardzo młodym miastem, ale już zdążyło zaznaczyć swoje miejsce na kartach historii. 30 lat temu na chwilę stało się stolicą Śląska. To tutaj górnicy przystąpili do ogólnospołecznego ruchu protestacyjnego, który 3 września 1980 roku doprowadził do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. To właśnie zajścia na Śląsku uświadomiły ekipie rządzącej, że fali strajków nie da się już opanować, że trzeba iść na ustępstwa i to dalekie. W przeciwnym razie, na skutek tego, że Śląsk się ‚zatrzymał’, upadłaby gospodarka. Porozumienia Jastrzębskie mają wymiar społeczny i nadal są aktualne.