W Żorach działa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  Usługi w ramach punktu konsultacyjnego są bezpłatne.
Zakres usług obejmuje:

– administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, tj. podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), rezygnacja z działalności gospodarczej,

– możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w okresie programowania 2007-2013, w tym: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektu itp.,

–  możliwości i zasady korzystania z usług specjalistycznych, w tym: usług proinnowacyjnych (KSI), usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, innych usług dostępnych, w systemie, możliwości i zasad korzystania z dofinansowywanych szkoleń,

– inne informacje istotne dla rozwoju firmy np. dane teleadresowe.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory (boczne wejście hotelu Żory)
tel.: 32 435-15-66, e-mail:arpsa@ka.onet.pl, www.arpsa.pl