Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia do odbycia stażu podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Staże finansowane są ze środków Funduszu Pracy pozyskanych na realizację programu aktywizacji osób do 30 roku życia.

Osoby zainteresowane podjęciem stażu proszone są o kontakt z pośrednikami pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, sale pośrednictwa pracy (parter, I piętro) w godzinach od 7.30 do 14.30