Organizacje pozarządowe, które rozpoczną współpracę z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju do końca września 2010 r. będą mogły wziąć udział w konkursie na darmowe prowadzenie księgowości przez cały 2011 r.

Do tej formy korzystania ze wsparcia Inkubator zachęca przede wszystkim organizacje działające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs zostanie ogłoszony przez Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój w listopadzie 2010 r. Oprócz bezpłatnej księgowości prowadzonej przez profesjonalne biuro doradcze organizacja uzyska indywidualne wsparcie konsultingowe dostosowane specjalnie do ich potrzeb. 

Od początku realizacji projektu ‚Sieć inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’, tj. od maja 2010 roku  do projektu przystąpiło 14 podmiotów ekonomii społecznej, głównie stowarzyszeń, podpisano 5 porozumień na wsparcie infrastrukturalne (możliwość darmowego skorzystania z kserokopiarki, faksu, telefonu, skanera, drukarki). Z usług ISP Jastrzębie-Zdrój skorzystało już 29 osób. Udzielono 44 usługi doradcze i informacyjne.

Inkubator zaprasza do współpracy. Warunkiem jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu (w załączeniu).

Projekt ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55
Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00.