16 młodych osób z naszego miasta zostało nominowanych do otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz do stypendium Ministra Edukacji. Nominacje wręczono 1 września w Urzędzie Miasta podczas uroczystego posiedzenia Komisji Edukacji.

Wszystkich zebranych gości powitała przewodnicząca komisji edukacji Anna Toborowicz.

Serdecznie witam wszystkich zebranych, was drodzy uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy. Spotykamy się dziś, 1 września, by wręczyć wam nominacje do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz do stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/2011. Ponadto chcemy podziękować olimpijczykom, którzy w ubiegłym roku szkolnym na szczeblach ogólnopolskich zajęli najwyższe miejsca, godnie reprezentując nasz miasto – dodała przewodnicząca.

Nominacje do stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 12 osób, natomiast do stypendium Ministra Edukacji Narodowej 4 osoby.

Uczniowie wytypowani przez szkoły do stypendium Prezesa Rady Ministrów

Agnieszka Słobodzian – ZS nr 1
Ola Magdalena Grzeszczuk – ZS nr 2
Anna Uryszek – ZS nr 2
Anna Agnieszka Nowacka – ZS nr 3
Rafał Panas – ZS nr 4
Sebastian Skorupa – ZS nr 5
Martyna Ledwoń – ZS nr 5
Ewa Urbańczyk – ZS nr 6
Patrycja Wala – ZS nr 6
Mirela Kloc – ZSH
Łukasz Aleksandrowicz – ZSH
Magdalena Czarna – ZS Sióstr Salezjanek

Uczniowie wytypowani przez szkoły do stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Monika Fusik – ZS nr 1
Luiza Kaczmarczyk – absolwentka ZS nr 1
Natalia Jurkowska – ZS nr 1
Patryk Szatkowski – ZS nr 6

Ponadto wyróżnienia i gratulacje z rąk prezydenta miasta Mariana Janeckiego otrzymali laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych:

Marcin Bębenek – biologia, Gimnazjum nr 2 w ZS nr 4, obecnie IV LO w ZS nr 6
Michalina Guzy – geografia, Gimnazjum nr 3 w ZS nr 12, obecnie V LO w ZS nr 5
Piotr Ponikiewski – chemia, Gimnazjum nr 6 w ZS nr 1
Anna Mańka – biologia, Gimnazjum nr 8, obecnie IV LO w ZS nr 6

Magdalena Bober – ZS nr 6 – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
Mateusz Fuja – ZS nr 6 – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie
Jagiellońskim

Martyna Ledwoń – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej – V LO w ZS nr 5

Jakub Syty – medal w Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych ‚INTRAG’ Katowice 2010 rok – ZS nr 6
Jakub Król – medal Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych ‚INTRAG’ Katowice 2010 rok – ZS nr 6

Uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymali pamiątkowe upominki.

To jest wielkie wyróżnienie, ale jeszcze większa satysfakcja. Należycie teraz do elity uczniów naszego miasta. Dumni z was są nie tylko wasi rodzice, ale także nauczyciele, gdyż jesteście przykładem, że często uczeń przerasta mistrza. życzę Wam, żebyście mogli się spełnić zarówno w szkole, ale także w dalszym etapie waszego życia – powiedział na zakończenie spotkania prezydent miasta Marian Janecki.