Uroczystym otwarciem wystawy fotografii  autorstwa Stanisława Sputo rozpoczęły się w naszym mieście obchody 30. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Wernisaż wystawy jastrzębskiego fotografa miał miejsce wczoraj w galerii ‚Pod Sową’.

Zgromadzonych gości przywitała dyrektor biblioteki – Maria Kucharska, a następnie głos zabrał Stanisław Sputo, który w kilku słowach przedstawił historię związaną z powstaniem tych fotografii.
Głos zabrał także prezydent Miasta, Marian Janecki, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę Jastrzębia-Zdroju, jako miasta, które po  Szczecinie i Gdańsku  było trzecim ośrodkiem protestów społecznych.

To właśnie zajścia  na Śląsku uświadomiły ekipie rządzącej, że fali strajków nie da się już opanować () Władze musiały przystąpić do rozmów i podpisać porozumienia – najpierw w Szczecinie, potem w Gdańsku i wreszcie w Jastrzębiu-Zdroju. W przeciwnym razie na skutek tego, że Śląsk się ‚zatrzymał’, upadłaby gospodarka.

Prezydent podkreślił również społeczny charakter Porozumienia i jego wpływ na kształtowanie się młodego miasta:
W 1980 roku okazało się, że mieszkańcy miasta, które miało być typowo socjalistyczne, potrafią wspólnie walczyć o swoje prawa i solidarnie wystąpić o godne warunki pracy. Nie był to już tylko protest robotników, ale rodziło się społeczeństwo wolnych ludzi.  Porozumienie Jastrzębskie ma oczywiście wymiar ogólnopolski, ale dla Jastrzębia-Zdroju, dla jego mieszkańców, było swoistym spoiwem i powodem do dumy.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również Grzegorza Stawskiego, uczestnika strajku w KWK Manifest Lipcowy i jednego z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego, który opisując pokrótce każdą z fotografii przybliżył zaproszonym gościom historię strajku i podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz atmosferę, która wówczas panowała wśród strajkujących górników.

Przypomnijmy, iż Jatrzębie-Zdrój jeszcze dwukrotnie było miejscem ważnych wydarzeń, które zapisały się na kartach współczesnej historii Polski. To tu, w kopalni Manifest Lipcowy padły pierwsze strzały stanu wojennego.  Natomiast latem  1988 roku ponownie górnicy rozpoczęli protest, który przyczynił się do zwołania Okrągłego Stołu.