Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12a) proponuje organizacjom pozarządowym z terenu miasta udział w specjalnych warsztatach dotyczących kwestii księgowości, prawa i marketingu. Czas i miejsce organizacji warsztatów będą zależne od zainteresowania organizacji pozarządowych.

Możliwe do zorganizowania są następujące warsztaty: 

Z dziedziny księgowości :

1. Podstawowe akty prawne regulujące prowadzenie księgowości w organizacjach – tworzenie polityki rachunkowości i planu kont.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie papierowej lub przy pomocy programu księgowego (pokazanie programu księgowego na komputerze).
3. Zatrudnianie pracowników – umowy i rachunki do umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie).
4. Zobowiązania wobec ZUS (rejestrowanie do ubezpieczeń, raporty miesięczne, np. obsługa programu Płatnik).
5. Sprawozdawczość organizacji (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
6. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego (CIT, PIT-y, NIP), obowiązki jako podatnika podatku od osób prawnych oraz płatnika podatku od osób fizycznych.
7. Prowadzenie księgowości, a realizowane projekty – na co zwrócić uwagę.

Z zakresu marketingu :

1. Jak skutecznie pozyskiwać 1%.
2. Jak pozyskiwać pieniądze na działanie organizacji – nawiązki sądowe.
3. Specjalna oferta dla Ochotniczych Straży Pożarnych: skąd można pozyskać sprzęt i pieniądze?
4. Jak skutecznie budować plan rozwoju organizacji pozarządowej.

Z zakresu prawa :
1. Rejestracja organizacji pozarządowej – wymagane dokumenty, procedury.

Inkubator zaprasza do współpracy.
Osoby zainteresowane warsztatami proszone są o kontakt z p. Klaudią Tyc
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55
Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00. 
Projekt ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.