Od 6 do 20 września trwać będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi, których celem jest poznanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Opinie  nt. projektu uchwały należy składać na piśmie do 20 września w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (pok. 020). W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione przez  podmiot propozycje zmian.

–