Uchwałę w sprawie ustanowienia 3 września Dniem upamiętniającym podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego przyjęła Rada Miasta podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w 30. rocznicę tego wydarzenia w kopalni Zofiówka.

3 września ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Tego dnia w 1980 roku w KWK Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) podpisano jedno z trzech porozumień, które złamały monopol wszechwładzy komunistycznej. Upomniano się wtedy o prawa człowieka i pracownika, położono podwaliny pod niezależny ruch związkowy. Osiem lat później Jastrzębie-Zdrój, dzięki odwadze i determinacji górników, ponownie zapisało się na kartach historii. To właśnie 3 września 1988 roku zakończył się strajk na Manifeście Lipcowym. Prowadzone pod presją strajkujących załóg rozmowy władzy z opozycją otworzyły drogę do obrad Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów, stawiając jastrzębskich górników w szeregach twórców nowej, demokratycznej Polski.

W swoim wystąpieniu prezydent miasta Marian Janecki podkreślił, że dzień 3 września będzie przypominał o niezwykłym wydarzeniu historycznym z 1980 roku. – Powstał ruch solidarności, unikalny w skali światowej. Jego początki miały miejsce w stoczniach w Gdańsku i Szczecinie oraz w kopalni Zofiówka. Robotnicy przeciwstawili się dalszemu traktowaniu ich jako przedmiotu. 47-letnie miasto ma wydarzenie historyczne o formacie światowym – zaznaczył prezydent.
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Matusiak przypomniał, że tamtymi strajkami zwyczajni ludzie wykuli wolność i niepodległość. – Solidarność ogarnęła cały naród, zachwyciła cały świat. Solidarni byliśmy wówczas i my, mieszkańcy Jastrzębia – wyjaśnił przewodniczący.
Zdaniem księdza prałata Bernarda Czerneckiego, w solidarności była moc od samego początku, od pierwszych chwil. – Te dni sierpnia i września 1980 roku, to są wielkie dni chwały i męstwa polskich robotników, którzy pokazują Europie i światu jak można o największe ideały walczyć bez rozlewu krwi i bez nienawiści – podkreślił Bernard Czernecki.

Przyjmując uchwałę Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój wyraziła wolę, aby corocznie obchodzony Dzień upamiętniający podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego przypominał o wkładzie, jaki wnieśli mieszkańcy miasta w budowę wolnej Polski, by był hołdem oddanym tym, którzy walczyli o wolną, demokratyczną Ojczyznę, by integrował wszystkich mieszkańców miasta.