24 września w Miejskim Ośrodku Kultury s. nr 15 odbędzie się spotkanie organizacyjne Studium Rysunku i Grafiki. Słuchaczem studium może być każdy, kto ukończył 13. rok życia.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00

W  trakcie  wielu lat pracy dochowaliśmy się sporego grona wiernych słuchaczy, których umiejętności i  wrażliwość twórcza jest dla nas powodem do dumy. Część  z nich uczy się dzisiaj w szkołach o profilu plastycznym, a także w  ASP. Jednak przygotowanie do dalszej edukacji nie jest naszym głównym celem. Najważniejsze dla nas jest to, aby nasi słuchacze mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu dajemy im wszystkie potrzebne materiały, pokazujemy różnorodne techniki pracy, umożliwiamy działania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Przekazujemy podstawy wiedzy o sztuce, jej historii  i współczesności. Stwarzamy naszym uczniom warunki do powstania dzieł, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju – mówią o warsztatach organizatorzy.

Odpłatność:
120 zł – I karnet ( za 4 miesiące )
150 zł – II karnet ( za 5 miesięcy )

Szczegółowe informacje