Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczął w sierpniu realizację projektu w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt o nazwie ‚Po technikum w pracę’ jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Całkowita kwota przeznaczona na wszystkie działania związane z projektem wynosi 1 407,687 złotych, natomiast czas realizacji przypada na okres od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012.

Celem głównym jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju poprzez objęcie 389 uczniów i 10 nauczycieli tych placówek różnorodnymi szkoleniami i kursami. Wśród uczniów zostaną przeprowadzone kursy z języków obcych (jęz. angielski i francuski) oraz kursy ECDL Core, ECDL Cad, ECDL Advanced oraz Microsoft. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem. Ponadto odbędą się szkolenia zawodowe dla uczniów technikum elektronicznego i elektrycznego w zakresie projektowania sieci NN My Ecodial, programowania sterowników TWIDO. W ramach projektu będą także zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum analitycznego, np. laboratoryjna analiza jakościowa i ilościowa, preparatyka chemiczna, badania biochemiczne. Zakupione zostanie także oprogramowanie specjalistyczne do pracowni analizy chemicznej. Będzie także możliwość wyjazdu młodzieży na wycieczki edukacyjne do znanych w Polsce laboratoriów przemysłowych. Uczniowie technikum informatycznego będą brali udział w kursie tworzenia e-portfolio. Nauczyciele odbędą zaś specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego technicznego, kurs Microsoft, kurs projektowania sieci NN My Ecodial i programowania sterowników TWIDO.