Przedsiębiorca poszkodowany w tegorocznej powodzi może skorzystać z funduszy oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Zasady przyznawania pożyczek dla przedsiębiorców reguluje  ustawa z 12 sierpnia 2010 roku.

Szczegółowe informacje
http://www.mg.gov.pl/node/11113