Na wysokim siódmym miejscu uplasował się Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako jednostka posiadająca najbardziej przejrzystą i kompletną stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Wręczenie dyplomów wyróżnionym gminom odbyło się we wtorek, 7 września w auli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jastrzębski BIP został pochwalony za bardzo dobrze opracowaną zakładkę z jednostkami organizacyjnymi oraz za przejrzyste podawanie informacji o konkursach dla organizacji pozarządowych. Warty naśladowania jest także poradnik interesanta.

Od listopada 2009 r. Stowarzyszenie Bona Fides realizuje projekt ‚Monitoring wywiązywania się urzędów gmin województwa śląskiego z prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej’. Jego celem jest poprawa standardów udostępniania informacji publicznej poprzez zwiększenie ilości publikowanych informacji oraz przejrzystości ich udostępniania. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło monitoring stron BIP wszystkich 167 urzędów gmin i miast naszego województwa, a BIP jastrzębskiego magistratu znalazł się w czołówce najlepszych.

Cieszę się, że nasze starania mające na celu zbudowanie przejrzystego i kompletnego BIP-u zostały docenione przez zewnętrzną instytucję. Wyróżnienie jest potwierdzeniem faktu, że nasza strona spełnia wysokie standardy – powiedział Grzegorz Dulemba, sekretarz miasta.