Kartka z kalendarza to tytuł najnowszego konkursu fotograficznego. Tym razem nadesłane zdjęcia zostaną wykorzystane w kalendarzu na 2011 rok, który przygotowywany jest przez Urząd Miasta.

Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać nasze miasto. Może to być krajobraz, obiekt czy wydarzenie mające znaczenie dla Jastrzębia Zdroju. Liczymy na ciekawą interpretację tematu.

Każdy może nadesłać maksymalnie 12 zdjęć. Zdjęcia powinny być opisane, w szczególności ze wskazaniem miejsca i miesiąca ich wykonania.

Jury nagrodzi najlepsze zdjęcia, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Ponadto autorom, których zdjęcia zostaną wykorzystane w kalendarzu, zostaną przesłane egzemplarze tego wyjątkowego kalendarza.

Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do 10 września na adres konkurs@um.jastrzebie.pl

Regulamin