Dziś przypada IV Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży powiązany z ogólnopolską akcją STOP 18, mającej na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.

Jastrzębscy strażnicy miejscy, jak co roku, przyłączyli się do akcji i od czerwca edukują sprzedawców oraz wręczają im ulotki i materiały promocyjne.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży funkcjonariusze będą realizowali zadania związane z kontrolami wybranych placówek handlowych pod kątem sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz w rejonie szkół pod kątem palenia tytoniu przez uczniów.

Od czerwca do września strażnicy odwiedzili około 200 punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych.