Prezydent miasta Marian Janecki wprowadził do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. ‚Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju’ w ramach programu ‚Moje boisko Orlik 2012’. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni podczas sesji, która odbyła się 9 września.

Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2011.

W tym roku zostanie wykonana dokumentacja, na którą zabezpieczyliśmy 50 tys. zł, natomiast na wykonanie boisk w kolejnym roku zarezerwowana została kwota ponad 1,6 mln zł. Oczywiście miasto wystąpi też o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 666 tys. zł. – wyjaśnia prezydent Marian Janecki.

Orlik ma powstać na obecnie zamkniętym boisku trawiastym przy ul. Staszica.