Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ otrzyma dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną.

Stowarzyszenie otrzyma dotację na zadanie pn. ‚Krok do przodu! profilaktyka, terapia, pomoc w nauce’. Dotacja wynosi 12 475,00 zł.

Dotację przyznano zarządzeniem Prezydenta Miasta.