Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych.

1. Zakres tematyczny to m.in.:
– Metodyka pisania prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw doktorskich,
– Metodologia badań naukowych,
– Warunki finansowania i komercjalizacji wyników badań naukowych,
– Finansowanie wczesnych faz rozwoju firmy innowacyjnej,
– Zasady ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R.

2. Grupa docelowa:
– Pracownicy jednostek naukowych z tytułem magistra,
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ( ew. spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru) nie dłużej niż 5 lat,
 Planujemy również od września 2010r. rozszerzyć grupę docelową projektu dla:
– pracowników naukowych z tytułem naukowym  doktora,
– pracowników naukowych pracujących w danej jednostce dłużej niż 5 lat.
W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą – Minerstwo Nauki i Szkolnictwa, Uczelnia zamieści stosowną informację na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą już w chwili obecnej składać aplikacje.

3. Spotkanie informacyjne:
21 września 2010r. odbędzie się spotkanie informacyjne  połączone z prelekcją dla młodych pracowników naukowych. Zakres tematyczny prelekcji to m.in. przedsiębiorczość akademicka i źródła finansowania badań naukowych.
Więcej informacji na temat spotkania na stronie:  http://www.wnp.gwsh.pl/aktualnosci.php
 
Rekrutacja trwa tylko do 30.09.2010r. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń!
Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się  na stronie: www.wnp.gwsh.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem umiejętności w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Projekt współfinansowamy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV