Zakończyły się prace związane z budową niespełna kilometrowego odcinka drogi od ronda do ulicy Jagiełły wraz z utwardzonym poboczem w ramach projektu pn. ‚Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica’. Odbiór zadania nastąpił w poniedziałek, 13 września.

Prace obejmowały również przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli energetycznych, a także roboty regulacyjne na rzece Ruptawka oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

Pogórniczy obszar byłej KWK Moszczenica powinien wrócić do życia gospodarczego. Jednak żeby inwestorzy chcieli lokować tam swoją działalność, niezbędny jest dobry układ drogowy.

Miastu zależy na tym, żeby ożywić pokopalniany teren i przyciągnąć w to miejsce inwestorów, a ci znacznie chętniej kupują te działki, do których jest zapewniony dobry dojazd – wyjaśnia Franciszek Piksa, I zastępca prezydenta miasta.

W ramach projektu w ubiegłym roku zostało wykonane skrzyżowanie typu rondo, a obecnie droga. Na projekt o wartości ok. 7 mln zł miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 3,5 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby