W tym roku 44 nauczycieli pozytywnie przeszło procedurę awansu zawodowego i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia odbyło się 14 września w sali posiedzeń Rady Miasta.

Prezydent miasta Marian Janecki, witając zgromadzonych, odniósł się do przyszłej pracy nauczycieli:
Po tym ślubowaniu jest codzienna praca z uczniem, codzienna ocena. Ale jest to nie tylko ocena, którą wy dajecie uczniom, ale również ocena ze strony uczniów i rodziców. Życzę żebyście zawsze mieli dobre oceny – mówił prezydent miasta.

W imieniu nauczycieli głos zabrała radna Bernadeta Magiera, która także tego dnia otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Chciałabym życzyć Państwu i sobie abyśmy mieli dobry kontakt z uczniem, abyśmy kiedyś mogli cieszyć się z jego sukcesów.

Postępowania egzaminacyjne prowadzone były w lutym oraz lipcu i sierpniu.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
1 Barbara Bielak – ZS6
2 Bożena Bielecka – SP10
3 Magdalena Rutz-Brzostek – ZS7
4 Agnieszka Domin – ZSZ
5 Aleksandra Drobek  – ZS5
6 Monika Florkiewicz – ZS5
7 Małgorzata Frajhofer – G8
8 Krystian Fronia  – ZSH
9 Monika Fudali – ZS4
10 Karina Gadomska – ZS1
11 Lidia Gajdzik – ZS6
12 Aurelia Golda – SP6
13 Michał Guzowski – ZS3
14 Agnieszka Hes – ZS5
15 Julia Sosna-Iglikowska – ZS6
16 ks. Krzysztof Jurczyński – ZS2
17 Marcin Kilan – ZSH
18 Magdalena Kuszlewicz-Klos – ZS3
19 Joanna Krusal-Kominek – ZSMS
20 Mirela Koralewska – PP19
21 Tomasz Kubiak – SP12
22 Agnieszka Lubryka – SP12
23 Bernadeta Magiera – SP4
24 Aleksandra Mazur – ZS5
25 Agata Miler – PPP
26 Marzena Morawska – ZSH
27 Agnieszka Odrozek – SP10
28 Sylwia Piszczek  – ZS12
29 Adrianna Karwowska-Poleszak – ZS6
30 Katarzyna Poręba – SP4
31 Julita Rduch – SP9
32 Krystyna Riabowska – SP17
33 Sylwia Rogińska – G8
34 Hanna Rychel – ZS6
35 Jolanta Słupek – ZSZ
36 Sylwia Sobczyk  – ZS5
37 Anna Sobol – ZS11
38 Anna Syrek – G8
39 Jarosław Syrek – G8
40 Agata Szweda – ZS6
41 Łukasz Wolner – SP12
42 Ewa Woźniak – SP12
43 Arkadiusz Żmij – ZS6
44 Waldemar Żyła – SP12