Władze miasta podpisały z przedstawicielami konsorcjum firm: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. umowę na budowę pierwszego etapu Drogi Głównej Południowej. Spotkanie, podczas którego złożono podpisy pod dokumentami, odbyło się 15 września w Urzędzie Miasta.

Pierwszy etap drogi będzie przebiegać od strony gminy Pawłowice wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Korfantego i ul. Dębina, na wysokości skraju lasu skręci w prawo, przetnie tory kolejowe oraz ul. Dębina stanowiącą dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Będzie przebiegać równolegle do ul. Dębina, skręci za os. Zofiówka w lewo, przetnie tory kolejowe i ul. Rybnicką.

Docelowo Droga Główna Południowa ma połączyć Pszczynę, Pawłowice Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski i Racibórz.

Najdalej zaawansowane w pracach jest Jastrzębie-Zdrój. Wynika to z tego, że jako powiat grodzki mieliśmy pełne władztwo i możliwości dotyczące najpierw przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie dokumentacji – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

W pierwszym etapie będzie realizowany odcinek o długości ponad 3 km, który pobiegnie od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej.

Inwestycja ta jest dla nas niezwykle ważna, gdyż zdecydowanie poprawi jakość połączeń drogowych Jastrzębia-Zdroju i jego okolic. Droga będzie stanowić zjazd z autostrady A1 w Mszanie, a dalej Urząd Marszałkowski planuje poprowadzić ją przez Pawłowice do tzw. ‚wiślanki’, co włączy nasze miasto w sieć połączeń krajowych i międzynarodowych. W planie zagospodarowania przestrzennego zapisaliśmy wokół tej drogi wiele terenów przemysłowych i usługowych, i liczymy na to, że budowa ożywi też obszar pod kątem gospodarczym – dodaje prezydent Marian Janecki.

Jak mówi Tomasz Jabłoński, kierownik budowy w pierwszej kolejności będą wykonywane roboty związane z przezbrojeniami terenu. Rozpoczną się one zaraz po przekazaniu placu budowy.

Następnie przewidziano dwumiesięczny etap aktualizacji projektu związany ze szkodami górniczymi. Projekt był bowiem wykonywany w latach 2005 – 2006, a od tego czasu zmieniło się ukształtowanie terenu i należy go zaktualizować – tłumaczy Tomasz Jabłoński.

Nie jest to pierwsza inwestycja, którą konsorcjum będzie wykonywało w naszym mieście.

W Polsce pracujemy od sześciu lat. W Jastrzębiu-Zdroju wykonywaliśmy już obiekt mostowy w ciągu ul. Ranoszka. Sądzę, że inwestor przekonał się do nas, prace skończyliśmy przed terminem i wydaje mi się, że także w przypadku Drogi Głównej Południowej nie powinniśmy zawieść – zaznacza Mirosław Kotowski, dyrektor BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o.

W czasie budowy kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta zapewnia, że wraz z wykonawcą dołożą wszelkich starań, żeby nie były one uciążliwe i długotrwałe.

Utrudnienia wystąpią w zakresie tych robót, które będą obejmować włączenie do drogi wojewódzkiej nr 933, czyli ul. Pszczyńskiej i drugi raz, kiedy będziemy budować rondo na połączeniu z ul. Rybnicką za kopalnią Zofiówka. Przewidujemy jednak krótkie zamknięcia – mówi Maria Pilarska.

Josef Krýsl, współwłaściciel firmy BÖGL a KRÝSL k.s. podkreśla, że kontrakt będą wykonywać najlepsi pracownicy.

Będą współpracować z miastem, żeby było jak najmniej zanieczyszczeń i utrudnień, a jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy to jestem gotowy przyjechać i je rozwiązywać. Mam nadzieję, że za dwa lata spotkamy się na odbiorze drogi – podkreśla Josef Krýsl.

Konsorcjum zaoferowało realizację zamówienia za kwotę ponad 53 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby