Prezydent miasta Marian Janecki spotkał się 16 września m.in. z przedstawicielami służb mundurowych, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, a także strażakami ochotnikami oraz harcerzami, by podziękować im za udział w akcji przeciwpowodziowej, jaka miała miejsce w maju tego roku.

W akcję włączyło się wielu ludzi, którzy bezinteresownie pomagali przy powodzi. Nie sposób wszystkich zaprosić, ale im również chciałem serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie i nieoceniony trud. Mimo, że nie jesteśmy miastem, przez które przepływają duże rzeki, to jednak prowadzona jest u nas działalność górnicza i właśnie na skutek szkód górniczych wystąpiły zalewiska. Oby następne lata były spokojniejsze – powiedział prezydent miasta Marian Janecki.

Ogólne straty powstałe na terenie miasta spowodowane wielką wodą oszacowano na ponad 5 mln zł (zaliczamy tu: drogi, mosty, przepusty, oczyszczalnia ścieków, obiekty i urządzenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, szkoły, przedszkola, straty w firmach prywatnych, straty w rolnictwie). Zasiłki wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły ponad 34 tys. zł.