W nowym roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa nr 1 przystępuje do realizacji nowego projektu Comenius pt. ‚Mali artyści w Unii Europejskiej’. W skład międzynarodowej grupy obok SP 1 wchodzą także szkoły z Francji (Villenave d’Ornon niedaleko Bordeaux), Wielkiej Brytanii (Plymouth, hrabstwo Devon), Hiszpanii (Villaviciosa de Odon, przedmieścia Madrytu) i Grecji (wyspa Zakynthos).

Celem tej wielostronnej, europejskiej współpracy szkół jest przede wszystkim dialog międzykulturowy poprzez prace plastyczne i naukę języków obcych. Ponadto projekt ma na celu poznanie przez uczniów i nauczycieli dziedzictwa kulturalnego i historycznego swojego kraju, jak też innych krajów europejskich; kształtowanie postawy szacunku, tolerancji i otwartości wobec innych kultur i tradycji, rozwijanie poczucia przynależności do europejskiej rodziny narodów; stymulowanie uczniowskiej pomysłowości i kreatywności, jak też promowanie nauczania języków obcych.

Prace i działania wokół projektu obejmować będą między innymi: wykonywanie różnych prac plastycznych przy pomocy wielu ciekawych technik; zbudowanie strony internetowej związanej z różnymi aspektami projektu; poznawanie przez uczniów nowych technologii komputerowych i informacyjnych; warsztatowe zajęcia związane z fotografią, sztukami plastycznymi; doskonalenie znajomości języków obcych; wycieczki do ciekawych miejsc i muzeów; jak też wizyty w zagranicznych szkołach uczestniczących w projekcie.

Organizatorzy projektu spodziewają się, że udział w nim przyniesie szkole wiele wymiernych korzyści oraz znacząco wpłynie na podniesienie jakości pracy placówki . Nadmienić należy, że jest to już  trzeci projekt Comeniusa realizowany przez szkołę.

 

Na podstawie inf. SP1