Dobiegły końca roboty związane z remontem nawierzchni ul. Gagarina na odcinku od ul. Rybnickiej do przejazdu kolejowego tj. ok. 1100 mb.

Prace remontowe rozpoczęły się w sierpniu i obejmowały: frezowanie korekcyjne, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z dostosowaniem wyjazdów do nowej rzędnej nawierzchni jezdni.

Ulica Gagarina była pod wpływami szkód górniczych KWK ‚Zofiówka’ i niezbędny był jej remont z uwagi na uszkodzenie nawierzchni i podbudowy. W latach 2008, 2009 wykonaliśmy chodnik wzdłuż tej drogi, a teraz jest także nowa nawierzchnia. Na dniach zostanie wykonane oznakowanie poziome  – zapewnia zastępca prezydenta miasta Franciszek Piksa.

Koszt prac wyniósł prawie 600 tys. zł, ze czego prawie 490 tys. pochodzi z ugody zawartej z KWK ‚Zofiówka’ w ramach szkód górniczych.

Kopalnia poczuwa się do usuwania szkód. Jest prowadzona eksploatacja górnicza i jest to normalne załatwienie sprawy, w tym przypadku na drodze ugody – mówi Karol Grzybek, kierownik Wydziału Usuwania Szkód KWK ‚Zofiówka’.

Zakończyły się już także prace remontowe chodnika ul. Reja wraz z oświetleniem.  Na odcinku ok. 900 mb., tj. od przejazdu kolejowego do KWK ‚Borynia’, stary chodnik asfaltowy został rozebrany a w jego miejsce powstał nowy z kostki brukowej.

Od dawna chodnik był pokrzywiony przez korzenie drzew. Korzystają z niego głównie mieszkańcy osiedla Szeroka, którzy pracują na KWK ‚Borynia’, więc myślę, że remont powinien ucieszyć mieszkańców tego osiedla – tłumaczy wiceprezydent Piksa.

Ponadto uporządkowano tereny zielone. Koszt zadania to ponad 210 tys. zł. Prace remontowe rozpoczęły się w maju tego roku. Przy nowym chodniku wykonano także 5 lamp, których montaż wraz z przygotowaniem projektu budowlano-wykonawczego kosztował 47 tys. zł.