Od 2011 roku każdy będzie mógł założyć e-profil (zaufany profil), który ułatwi składanie dokumentów drogą elektorniczą np. w Urzędzie Skarbowym czy ZUS-ie. Nie będzie już konieczności opatrywania dokumentów płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O profil zaufany będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają nadany numer PESEL. Będzie można założyć go bezpłatnie, używając własnego komputera na rządowym portalu e-PUAP. Po założeniu profilu zainteresowany będzie musiał jednorazowo udać się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego tożsamość np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Wojewódzkiego czy ZUSu.