Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na obchody Dni Zdrowia Publicznego Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W ich ramach odbędą się:

– 12 października w godzinach od 8.00 do 15.00 – Dni Otwarte Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 3,

– 18 października w godzinach od 10.00 do 11.00 – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92, prelekcja na temat szkodliwości palenia tytoniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

– 26 października w godzinach od 11.00 do 14.00 – Hotel ‚Dąbrówka’ w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 49, szkolenie dla przedstawicieli zakładów fryzjerskich.