Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu ‚STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych’. Na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON zmian przyjęte zostały przez Zarząd PFRON zmodyfikowane Procedury realizacji programu.

Program ‚STUDENT II’ wraz z procedurami realizacji programu umieszczony jest na stronie internetowej PFRON w zakładce ‚Programy i zadania PFRON’.  Procedury realizacji programu zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, formularz wniosku o dofinansowanie kosztów nauki oraz informacje o dokumentach wymaganych do wniosku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż został przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 składane są w terminie od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane są w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).

Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w oddziale mazowieckim PFRON.
 
Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl – zakładka ‚Programy i zadania PFRON’ /STUDENT II