W najbliższą sobotę 9 października w ‚Masnówce’ odbędzie się wernisaż wystawy graffiti oraz powarsztatowa wystawa fotografii. Na wernisażu będzie można podziwiać prace uczestników warsztatów odbywających się w ramach polsko-czeskiego projektu ‚BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży’ ‚Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’.

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 14.00.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013  i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Regionální knihovna Karviná.