Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do korzystania ze specjalistycznego doradztwa prowadzonego przez doradców z zakresu: prawa, księgowości i marketingu. Z bezpłatnej oferty ISP mogą skorzystać stowarzyszenia, fundacje, parafie, OSP, związki wyznaniowe, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz mieszkańcy zainteresowani działaniem w wyżej wymienionych podmiotach.

Doradztwo prowadzone jest w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy ul. Wrzosowej 12A lub w siedzibie organizacji. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Osobą przyjmującą zgłoszenia jest Klaudia Tyc. E-mail: jcop@um.jastrzebie.pl, tel. 32 47 19 555.