‚Górnictwo węgla a efekt cieplarniany’ to tytuł wykładu inauguracyjnego, który wygłosi prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański podczas rozpoczęcia roku akademickiego 2010/2011 Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uroczystość odbędzie się 13 października w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 16.00.

Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działająca przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest propozycją dla ludzi w wieku aktywności zawodowej i poprodukcyjnym do włączenia się do systemu kształcenia ustawicznego. Tutaj osoby te mogą aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących w otaczającym świecie, w środowisku, w którym żyją, by zachować i zwiększyć sprawność intelektualną i psychiczną.

Wszechnica Edukacyjna proponuje słuchaczom wykłady między innymi z dziedziny techniki, górnictwa, środowiska, ekonomii, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych prowadzonych przez wybitnych wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz specjalistów lokalnego środowiska.

Słuchacze Wszechnicy mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Uniwersytecie Otwartym AGH w Krakowie, gdzie organizowane są regularne wyjazdy. Celem Wszechnicy jest także podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich wśród słuchaczy.

Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu o godz. 16.00 w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.1 Maja 61.