Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji informuje, że do 30 października przedłużone jest zamknięcie dla ruchu ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do ronda Sikorskiego. Objazd wyznaczono ul.: Słoneczną, Broniewskiego i Al. Jana Pawła II.

Trwa realizacja inwestycji pn. modernizacja DW 937. W ramach prac na zamkniętym odcinku do tej pory wykonane zostały:

– podbudowa na odcinku od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej,
– kanalizacja deszczowa w ciągach głównych,
– nawierzchnia asfaltowa w warstwie wiążącej od ronda Sikorskiego do Zespołu Szkół Zawodowych,
– dwie zatoki autobusowe,
– częściowo chodniki i ścieżki rowerowe oraz wjazdy do posesji.

Do wykonania na tym odcinku pozostały:

– podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca na odcinku od Zespołu Szkół Zawodowych do ul. Leśnej,
– warstwa ścieralna od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej,
– przykanaliki wraz ze studzienkami ściekowymi na odcinku od ZSZ do ul. Leśnej,
– pozostałe odcinki chodników i wjazdów.

W kolejnym etapie będą wykonywane prace na odcinku od ronda Zdrojowego do ul. Leśnej.

Wcześniej wykonana została ul. Prosta z włączeniem do Al. Jana Pawła II wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową, kanalizacja w ul. Leśnej z remontem chodnika, a także droga osiedlowa przy Urzędzie Skarbowym.

Zakończenie całości prac przewidziano w drugiej połowie 2011 r.

Projekt pn.: Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 7 763 112,19 zł, wartość dofinansowania: 5 753 180,37 zł.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez modernizację ulicy 11 Listopada wraz z mostem w ciągu DW 937. Droga ta prowadzi ruch poprzez centrum miasta do granicy państwa z Republiką Czeską, a także wyprowadza ruch na drogę DW 933 w kierunku Rybnika i Katowic. W przyszłości stanowić będzie również dogodne połączenie z autostradą A1.