Trwa budowa nowego chodnika wraz z umocnieniem płytami rowów odwadniających wzdłuż ulicy Świerczewskiego od skrzyżowania z ulicą Libowiec do skrzyżowania z ulicą Żytnią, tj. na długości 216,5 mb. Zaawansowanie robót wskazuje na to, że zostaną one zakończone pod koniec października. Koszt realizacji zadania wynosi ponad 90 tys. zł.

Rozpoczęła się także budowa nowego chodnika przy ul. Pszczyńskiej od kościoła pw. św. Katarzyny do przedszkola, tj. na długości 520 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej. Prace ruszyły w sierpniu (rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej), a planowany termin ich zakończenia to koniec tego roku. Koszt prac to ponad 1 mln zł.