Konieczność uczenia się przez całe życie stała się faktem, a związanie z dobrą uczelnią daje nadzieję, że uda się to zrealizować – mówił Zbigniew Kąkol, prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju.

Indeksy jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju odebrało 124 studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. W sumie w ZOD AGH naukę pobiera 365 osób.

Tylko ci ludzie, którzy oczekują więcej od siebie, niż od innych robią karierę. Mierzcie wysoko – podkreślił Zbigniew Kąkol.

Uroczystość w kinie Centrum była też okazją do wręczenia dyplomów pierwszej grupie inżynierów wykształconych w jastrzębskim Ośrodku. Uczelnia może się już pochwalić 47 absolwentami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz 7 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Opuszczacie z dyplomem inżyniera uczelnię, która wyrosła z marzeń o własnej edukacji zawodowej. Tu w Jastrzębiu-Zdroju już wcześniej zagościli nasi absolwenci, którzy ten region rozbudowywali. Teraz dołączacie do grona inżynierów. Życzę Wam, abyście spełnili swoje zawodowe marzenia – powiedział Piotr Czaja, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Decyzją Senatu i Rektora w 2006 roku w naszym mieście uruchomiono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH. Powstał on z inicjatywy władz miasta Jastrzębia-Zdroju i JSW.