26 października w oddziale ZUS w Rybniku oraz inspektoratach w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Pszczynie i Tychach w godzinach od 10.00 do 13.00 odbywać się będzie Dzień Seniora.

Bezpłatne badania cukru, wydolności krążenia, spotkanie ze specjalistami z rehabilitacji i ekspertami z zakresu rent, emerytur, opieki społecznej i medycznej to tylko część oferty, jaką rybnicki oddział ZUS wraz z podległymi mu inspektoratami w Wodzisławiu Śląski, Raciborzu, Pszczynie i Tychach, przygotował dla swoich klientów w ramach Dnia Seniora.

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli w tym dniu skorzystać z porad specjalistów, uczestniczyć w forum ekspertów, jak również otrzymać specjalnie w tym celu przygotowane materiały informacyjne. Również w tym roku do dyspozycji osób odwiedzających ZUS będą rehabilitanci, którzy będą udzielać porad z zakresu schorzeń kręgosłupa i innych. Ponadto seniorzy bezpłatnie będą mogli skorzystać z badania poziomu cukru oraz wydolności krążenia, badania wysokości ciśnienia i tętna.
 ‚Dzień Seniora w ZUS’ to szeroko zakrojona ogólnopolska akcja informacyjna, której celem jest stworzenie osobom starszym możliwości kompleksowego uzyskania informacji o szerokim zakresie tematycznym nie tylko związanym z ubezpieczeniami społecznymi, ale również z dostępnością świadczeń rehabilitacyjnych i zdrowotnych, innego rodzaju pomocą możliwą do uzyskania oraz przysługującymi im ulgami. To również okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i udzielania odpowiedzi na trudne pytania. Seniorzy będą mogli skorzystać z porad ekspertów z ZUS, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu rent, emerytur i świadczeń wypłacanych przez organ rentowy. Na temat możliwości skorzystania z wyjazdów do sanatoriów i opieki medycznej mówić będą specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśnią wątpliwości na temat orzecznictwa o niepełnosprawności, różnic między orzeczeniem o niepełnosprawności a orzeczeniem o niezdolności do pracy. Pracownicy z OPS-u odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące pomocy społecznej, m.in. na temat warunków jakie należy spełnić, by otrzymać dodatek mieszkaniowy czy zasiłek pielęgnacyjny.
Również i w tym roku wśród zaproszonych ekspertów na Dzień Seniora nie mogło zabraknąć przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Uniwersytetu III Wieku.