100 litrów grochówki przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Ciepły posiłek i świeże pieczywo wydawane były w piątek przy parafii św. Katarzyny. W taki sposób jastrzębski OPS już po raz trzeci włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który przypada 17 października.

W swojej codziennej pracy wspieramy i otaczamy pomocą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcąc w szczególny sposób zaakcentować społeczności lokalnej problem ubóstwa i włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, kolejny raz wydawaliśmy gorący posiłek – grochówkę – mówi Teresa Bac, zastępca dyrektora OPS.

Oprócz tego w holu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Opolskiej 9 już od 11 października można oglądać wystawę prac fotograficznych poświęconych tematyce ubóstwa.

Problem ubóstwa w Polsce jest jednym z najpoważniejszych, a do jego rozwiązania powinien włączyć się każdy z nas. Brak środków do życia powoduje bowiem utrudnienia w dostępie do podstawowych usług w zakresie kształcenia czy ochrony zdrowia, a w konsekwencji także marginalizację i dyskryminację.