Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony przekazuje informację dotyczącą pożyczek dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w powodzi z 2010 r. Program realizowany jest przez Ministra Gospodarki.

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. informuje, iż Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A. wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki dla funduszy pożyczkowych aplikujących o udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami powodzi w 2010 r. (na terenie województwa śląskiego). Obecnie trwają prace nad uruchomieniem środków oraz przygotowaniem dokumentacji.

 

Szczegóły można znaleźć pod adresem:
http://gapp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=300:fundusz-pozyczkowy