Na placu budowy, zlokalizowanym w polu Bzie – Dębina, wszystko przygotowane jest już do drążenia szybu. Wykonane zostały drogi dojazdowe na teren inwestycji, place, ogrodzenie, obiekty administracyjno-socjalne (zaplecze dla pracowników, w tym szatnie, biura i łaźnie), budynki warsztatowo-magazynowe, które wyposażono w szereg urządzeń. Gotowa jest również sieć elektroenergetyczna oraz zbiorniki urobku i wód dołowych.

18 października efekty tych prac mogli zobaczyć dziennikarze i zaproszeni goście.

Szyb 1 Bzie jest głębiony w ramach rozbudowy kopalni ‚Zofiówka’, która polega na udostępnieniu i zagospodarowaniu nowych złóż ‚Bzie-Dębina 1 Zachód’ i ‚Bzie-Dębina 2 Zachód’. Złoża te są jednymi z największych złóż węgla koksowego w Europie. Wielkość zalegających tam zasobów bilansowych najwyższej jakości węgla szacowana jest na 600 mln ton. Dzięki udostępnieniu i zagospodarowaniu nowych złóż kopalnia ‚Zofiówka’ będzie istniała co najmniej do 2070 roku.

Kontrakt o wartości ponad 180,5 mln zł, podpisany 30 lipca 2009 roku, jest największym zleceniem Kopex-PBSz. Jego realizacja, rozłożona na cztery etapy, potrwa 4 lata. Szyb o średnicy wewnętrznej 8 metrów będzie miał długość 1164 metrów.